ΚΑΡΠΑΘΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Φ1.Π10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Read

ΚΑΡΠΑΘΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Φ1.Π10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

by Καρπάθικο Γλέντι

Συνοδευτικό Υλικό του Φακέλου "Καρπάθικο Γλέντι" ένταξη στοιχείου στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 2019.03.19 με ΑΔΑ: Ψ0ΤΠ4653Π4-ΙΝ2 και αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/139227/96412/542/154 More

Read the publication