KHÁC BIỆT - DẠY&HỌC SỐ 41
Read

KHÁC BIỆT - DẠY&HỌC SỐ 41

by dayvahoc123

“Bạn có thể tạo ra sự khác biệt” là một tuyên ngôn vừa có tính truyền cảm hứng mạnh mẽ, vừa tạo ra một cảm giác trách nhiệm nặng nề. Hệ thống giáo dục và những cá nhân làm việc trong lĩnh vực này vẫn luôn làm việc trong những cảm xúc nghịch lý như vậy, khi... More

Read the publication