Література
Read

Література

by Alina

1. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 2. Про Кабінет міністрів України: Закон України від 27.02.2014 №... More

Read the publication