Zverinec 20202021 1
Read

Zverinec 20202021 1

by Nadezda Patoprsta

& Časopis študentov 1. súkromného gymnázia a SZŠ pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava #1 2020/21 ilustrácia by Alexander Pätoprstý, 6. P Z obsahu  Ako to celé tento školský rok začalo  Anketa s novými žiakmi prímy ... More

Read the publication