Даштар
Read

Даштар

by Центральная кожуунная библиотека им. С.С. Сурун - оола

Барыын-Хемчик кожууннун топчуткен Чат дажы. Шаандагы тывалар чат дажын библиотека системазы чажырар чанчылдыг чораан. Чоон- Кожууннун С.С. Сурун-оол аттыг топ Тыва чоннун амыдыралында даштар онзагай Хемчиктин Хондергейге Ширтек хам библиотека ажык-дузалыг.... More

Read the publication