ქფექტური სწავლების 7 პრინციპი
Read

ქფექტური სწავლების 7 პრინციპი

by anateacher

ლიტ. ეფექტიანი სწავლება თეორია და პრაქტიკა 2010წ თავი 2 გვ. 22–38 ეფექტური სწავლების შვიდი პრინციპი სწავლების არსებულ მიდგომებთან დაკავშირებული პრობლემა;  დ. პერკინსის ეფექტური სწავლების შვიდი პრინციპი ძირითადი საკითხები: ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ყოველდღიურ... More

Read the publication