Dissertatsiya Tasmaganbetov A B Compressed 1
Read

Dissertatsiya Tasmaganbetov A B Compressed 1

by Narxoz Post

Халықаралық бизнес университеті ӘОЖ 339.138 : 65.9 Қолжазба құқығында ТАСМАГАНБЕТОВ АСЛАН БУКИМБАЕВИЧ Қазақстан Республикасының экономикасын жеделдете жаңарту жағдайында туризм индустриясы дамуының аймақтық ерекшеліктері: теория, әдіснама, тәжірибе 6D050600... More

Read the publication