คู่มือการนำเสนอ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
Read

คู่มือการนำเสนอ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก

by be.su.research

หนังสือ คู่มือการนำเสนอ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก จัดทำโดย กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก... More

Read the publication