Sokraten Nr 1 2020
Read

Sokraten Nr 1 2020

by helena@bymildred.se

Sokraten Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier #1 2020 I N T E R N AT I O N E L L A K B T- F Ö R E N I N G A R S TO L S A R B E T E I S C H E M AT E R A P I Våga prata psykisk ohälsa AT T VÄ L J A H Ä L S A N EFFEKT Varför... More

Read the publication