პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა ლელა ინასარიძე
Read

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა ლელა ინასარიძე

by Omari Dablagomi

საშინაო დავალებების შესრულების დაბალი ხარისხის დადგენა, ანალიზი და გამოსწორების გზები სარჩევი შესავალი----------------------------------------------------------------------------------------- 2 თავი 1. საკვლევი საკითხის მიმოხილვა... More

Read the publication