εργασία
Read

εργασία

by nipiagogaki 145

Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η διδακτική εκείνη προσέγγιση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών του σχεδιάζει προγράμματα, επιλέγει διδακτικές μεθόδους, τεχνικές... More

Read the publication