02 08
Read

02 08

by eldjazair eldjadida

‫‪ 556‬إاصشابة و‪ 13‬وفاة‬ ‫سشطيف‬ ‫جديدة بف‪Ò‬وسس كوفيد ‪19‬‬ ‫وفاة طبيبة تعمل ‪Ã‬سشتششفى ع‪ Ú‬آازال متأاثرة بف‪Ò‬وسس كورونا‬ ‫لول من العيد‬ ‫خ‪Ó‬ل اليوم ا أ‬ ‫‪ 99.83‬نسشبة اسشتجابة‬ ‫التجار للمداومة‬ ‫خاصشة بالصش‪Ò‬فة السش‪Ó‬مية‬ ‫البنك الوطني ا÷زائري‬... More

Read the publication