17 11
Read

17 11

by eldjazair eldjadida

‫نحو فتح أاربع ملحقات للصشيدلية‬ ‫إا‪ ¤‬أاجل غ‪ Ò‬مسسمى‬ ‫تأاجيل مسشابقة األسشاتذة ا‪Ÿ‬تخصشصش‪ Ú‬بوزارة التضشامن ا‪Ÿ‬ركزية للمسشتششفيات با÷نوب‬ ‫ا◊ملة ا’نتخابية للرئاسشيات‬ ‫تنطلق اليوم‬ ‫أاغلبية ا‪Ο‬ششح‪Ú‬‬ ‫يختارون وليات ا÷نوب‬ ‫لبدء حملتهم النتخابية‬... More

Read the publication