14 09
Read

14 09

by eldjazair eldjadida

‫لمطار الغزيرة تسشببت ‘ قطع طرقات وتضشرر منششآات‬ ‫ا أ‬ ‫وفاة فتاة إاثر السصيول ا÷ارفة بالعاصصمة‬ ‫‘ ا÷معة ‪ 30‬من ا◊راك الششعبي‬ ‫ا‪Ÿ‬تظاهرون يجددون رفضصهم تنظيم‬ ‫ا’نتخابات قبل رحيل كل رموز النظام‬ ‫سشيلتئم بعد اسشتدعاء الهيئة الناخبة‬ ‫مقري يرمي ملف... More

Read the publication