Gelişimsel Geriliği Olan çOcukların Ebeveynleriyle Yapılan Dikkat Temelli Stres Yönetme Eğitiminin Sonuçlarının Araştırılması Sistematik Bir Gözdən Geçirməжурнал Азербайджанская Школа
Read

Gelişimsel Geriliği Olan çOcukların Ebeveynleriyle Yapılan Dikkat Temelli Stres Yönetme Eğitiminin Sonuçlarının Araştırılması Sistematik Bir Gözdən Geçirməжурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №4 PSİXOLOGİYA İnkişaf geriliyi olan uşaqların valideynləri ilə aparılan psixoloji təlimin nəticələrinin təhlili: sistematik baxış Alev Elmas Müəllif: Annotasiya. İnkişafdan geri qalmış uşaqların valideynlərində Alev ELMAS, normal... More

Read the publication