Применение научных знаний и навыков, полученных кандидатом в учитель физики в учебном процессеЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Применение научных знаний и навыков, полученных кандидатом в учитель физики в учебном процессеЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 PEDAQOGİKA Fizika müəllimliyinə namizədin qazandığı elmi bilik və bacarıqları tədris prosesində tətbiq etməsi Dwi Agus Kurniawan 1, Dr. Darmaji 2, Astalini 3, Peni Sefiah I.4 Müəlliflər: Annotasiya. Elmi bilik və bacarıqlar... More

Read the publication