Азербайджано Османское сотрудничество в сфере образования и культуры (1918 г )Журнал Азербайджанская Школа
Read

Азербайджано Османское сотрудничество в сфере образования и культуры (1918 г )Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 TƏHSİL TARİXİMİZDƏN: AXC — 100 İL Təhsil və mədəniyyət sahəsində Azərbaycan-Osmanlı əməkdaşlığı (1918-ci il) Vasif Qafarov Müəllif: Annotasiya. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yarandığı Vasif Qafarov — ilk gündən etibarən... More

Read the publication