Современные подходы к оценке эффективности работы учителяЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Современные подходы к оценке эффективности работы учителяЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ Müəllim işinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmalar * Olqa Temnyatkina 1, Darya Tokmeninova 2 Müəlliflər: Annotasiya. Son dövrlərdə milli təhsil sistemi zəminində 1 Temnyatkina Olqa... More

Read the publication