Методика обучения работе в школах с нарушениями слуха у детейЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Методика обучения работе в школах с нарушениями слуха у детейЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 PEDAQOJİ PSİXOLOGİYA Eşitmə qüsurlu uşaqlarla məktəblərdə aparılan işlərin öyrənilməsi metodları Dilarə Dostuzadə Müəllif: Annotasiya. Tədris zamanı təlimin bütün formaları izlənil- Dilarə Dostuzadə — məlidir. Şagirdin... More

Read the publication