О взаимосвязи мотивации деятельности педагога и выбора им методов обучения Журнал Азербайджанская Школа
Read

О взаимосвязи мотивации деятельности педагога и выбора им методов обучения Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 METODİKA Pedaqoq fəaliyyətinin motivasiyası və tədris metodlarının seçimi arasındakı qarşılıqlı əlaqələr haqqında Yelena Sidenko Müəllif: Annotasiya. Məqalədə ifadə olunan tədqiqat işinin məqsədi — Yelena Sidenko — pedaqoqların... More

Read the publication