Научно педагогические и практические основы подготовки студентов Вузов к экспертной деятельностиЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Научно педагогические и практические основы подготовки студентов Вузов к экспертной деятельностиЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 PEDAQOGİKA Ali məktəb tələbələrinin ekspert fəaliyyətinə hazırlanmasının elmi- pedaqoji və təcrübi əsasları Nigar Muradova Müəllif: Annotasiya. «Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Nigar Muradova — Dövlət... More

Read the publication