Теория игр в философском контексте и применение игровых технологий в учебном процессе Журнал Азербайджанская Школа
Read

Теория игр в философском контексте и применение игровых технологий в учебном процессе Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 TƏHSİL TEXNOLOGİYALARI Fəlsəfi kontekstdə oyun nəzəriyyəsi və tədris prosesində oyun texnologiyalarının tətbiqi Firuddin Həsənov Müəllif: Annotasiya. Məqalədə fəlsəfi və kulturoloji aspektlərdən oyun Firuddin Həsənov —... More

Read the publication