С учетом минимальных требований к содержанию и уровню педагогического образования в организации подготовки кадров Журнал Азербайджанская Школа
Read

С учетом минимальных требований к содержанию и уровню педагогического образования в организации подготовки кадров Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 PEDAQOGİKA Pedaqoji təhsilin məzmun və səviyyəsinə qoyulan minimum tələblərin kadr hazırlığının təşkilində nəzərə alınması Afət Süleymanova Müəllif: Annotasiya. Tədqiqatda Azərbaycan Respublikasında təhsilin Afət Süleymanova —... More

Read the publication