Понятие, структура, методология и средства обучения средневекового Азербайджана (X Xvi вв )Журнал Азербайджанская Школа
Read

Понятие, структура, методология и средства обучения средневекового Азербайджана (X Xvi вв )Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 TƏHSİL TARİXİMİZDƏN Orta əsrlər Azərbaycanında təhsil anlayışı, strukturu, metodologiyası və tədris vasitələri (X-XVI əsrlər) Əkbər Nəcəf Müəllif: Annotasiya. Müasir yerli və xarici tarixşünaslıqda Azərbaycanın Əkbər N. Nəcəf —... More

Read the publication