Психологические механизмы формирования ценностей в современную эпохуЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Психологические механизмы формирования ценностей в современную эпохуЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №4 PSİXOLOGİYA Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri * Kamilə Əliyeva 1, Rəşid Cabbarov 2, İranə Məmmədli 3, Turanə Əliyeva 4 Müəlliflər: Annotasiya. Məqalədə müasir dövrdə dəyərlərin psixoloji 1 Kamilə... More

Read the publication