Возможности использования результатов проверок в общеобразовательных школах Журнал Азербайджанская Школа
Read

Возможности использования результатов проверок в общеобразовательных школах Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №4 İMTAHAN və QİYMƏTLƏNDİRMƏ Ümumi təhsil məktəblərində aparılan qiymətləndirmələrin nəticələrindən istifadə imkanları Nəzakət Mehdiyeva Müəllif: Annotasiya. Məqalədə summativ məktəbdaxili qiymətləndirmələrə Nəzakət Mehdiyeva —... More

Read the publication