Перевод произведений русских и европейских писателей на азербайджанский язык и роль этих произведений в развитии национально просветительской детской литературы (вторая половина Xix века начало Xx векаЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Перевод произведений русских и европейских писателей на азербайджанский язык и роль этих произведений в развитии национально просветительской детской литературы (вторая половина Xix века начало Xx векаЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №4 TƏHSİL TARİXİ Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri) Sevinc Rəsulova Müəllif:... More

Read the publication