Актуальные проблемы формирования содержания современного образованияЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Актуальные проблемы формирования содержания современного образованияЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 TƏHSİL NƏZƏRİYYƏLƏRİ Müasir təhsilin məzmununun formalaşdırılmasının aktual problemləri İntiqam Cəbrayılov Müəllif: Annotasiya. Tədqiqatda paradiqma, o cümlədən təhsil paradiqmaları Pedaqogika üzrə anlayışlarının mahiyyəti izah... More

Read the publication