Первая книга истории учителя «Жизнь Шумерли Лудингирры» и старейшая образовательная идеяЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Первая книга истории учителя «Жизнь Шумерли Лудингирры» и старейшая образовательная идеяЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №4 TƏHSİL TARİXİ Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və ən qədim təhsil anlayışı Əkbər Nəcəf Müəllif: Annotasiya. «Mən şumerli bir müəllim, şair və yazıçıyam. Yaşım Əkbər N. Nəcəf — 75-dir. Müəllimlik... More

Read the publication