Ротация современных методов обучения в процессе студенчества личности Журнал Азербайджанская Школа
Read

Ротация современных методов обучения в процессе студенчества личности Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 METODİKA Şagird şəxsiyyətinin sosiallaşması prosesində müasir təlim metodlarının rotasiyası Sahil Cəfərov Müəllif: Annotasiya. Məqalədə şagird şəxsiyyətinin sosiallaşmasını Sahil Cəfərov — şərtləndirən müasir dərsin əsas... More

Read the publication