Расширение возможностей школьников и студентов со здоровым образом жизниЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Расширение возможностей школьников и студентов со здоровым образом жизниЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 SOSİAL PEDAQOGİKA Şagird və tələbələrə sağlam həyat mədəniyyətinin aşılanması Həqiqət Hacıyeva 1, Sevinc Axundova 2 Müəlliflər: Annotasiya. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində şagird və 1 Həqiqət Hacıyeva — tələbələrə sağlam həyat... More

Read the publication