Modern Eğitimin Doğuşu Jean Jacques Rousseau’nun Eğitim Felsefesi, «Hakikat Ve öZgürlük» Kavramları Kapsamındaжурнал Азербайджанская Школа
Read

Modern Eğitimin Doğuşu Jean Jacques Rousseau’nun Eğitim Felsefesi, «Hakikat Ve öZgürlük» Kavramları Kapsamındaжурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 TƏHSİL FƏLSƏFƏSİ Müasir təhsilin meydana çıxması: Jan Jak Russonun təhsil fəlsəfəsi «həqiqət və azadlıq» anlayışları kontekstində Murat Korkmaz 1, Gönül Öktem 2 Müəlliflər: Annotasiya. Yeni bir sosial sistem, fəlsəfə və təhsil... More

Read the publication