Влияние Национального плана развития профессионального образования в Китае на 2010 2020 годы ситуация до и после проекта, программный анализЖурнал Азербайджанская Школа
Read

Влияние Национального плана развития профессионального образования в Китае на 2010 2020 годы ситуация до и после проекта, программный анализЖурнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 PEŞƏ TƏHSİLİ Çində peşə təhsilinin inkişafına «2010-2020 Milli Planı»nın təsiri: Layihədən əvvəlki və 7 il sonrakı vəziyyət, proqramın təhlili Ahmed Alduais 1, Meng Deng 2 Müəlliflər: Annotasiya. Çinin Təhsil Nazirliyinin peşə... More

Read the publication