Kaos Ve Eğitim Eğitime Farklı Yaklaşım Yahut Eğitimde «Kelebek Etkisi» Nasıl Oluşuyor Журнал Азербайджанская Школа
Read

Kaos Ve Eğitim Eğitime Farklı Yaklaşım Yahut Eğitimde «Kelebek Etkisi» Nasıl Oluşuyor Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №3 TƏHSİL TƏDQİQATLARI Xaos və təhsil: təhsilə fərqli yanaşma metodları, yaxud təhsildə «kəpənək effekti» necə yaranır? (Mehmet Akif Ersoy Universiteti nümunəsində) Vesile Akmansoy Müəllif: Annotasiya. Tədqiqatın işçi qrupunu Mehmet... More

Read the publication