Развитие человеческого капитала в Азербайджанской Республике является основной целью образовательной стратегии Журнал Азербайджанская Школа
Read

Развитие человеческого капитала в Азербайджанской Республике является основной целью образовательной стратегии Журнал Азербайджанская Школа

by Ilham

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2018. №2 TƏHSİL SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikasında insan kapitalının inkişafı təhsil strategiyasının əsas hədəfidir İlham Əhmədov Müəllif: Annotasiya. Bu gün Azərbaycan Respublikasının qarşısında İlham Əhmədov — duran strateji... More

Read the publication