Bài Viết Tấm Mốp Xốp Eps
Read

Bài Viết Tấm Mốp Xốp Eps

by mai anh

TẤM MỐP XỐP EPS được làm từ hạt nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90oC kích nở từ 20 đến 50 lần, sau đó cho vào khuôn gia nhiệt ( 100oC) với thời gian thích hợp cho ra sản phẩm MỐP XỐP EPS. Sản phẩm MỐP XỐP PE FOAM với phương pháp thi công đơn... More

Read the publication