კვლევა - თამარ ნადიბაიძე
Read

კვლევა - თამარ ნადიბაიძე

by Tamar Nadibaidze

კვლევის ანგარიში „პუნქტუაციის სწავლების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურის XI კლასში“ კვლევის ავტორი - სსიპ ქალაქ თბილისის #177 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თამარ ნადიბაიძე 2018-2019 წელი More

Read the publication