KIẾN TẠO - DẠY VÀ HỌC SỐ 29
Read

KIẾN TẠO - DẠY VÀ HỌC SỐ 29

by Anh-Duc Hoang

Số 29 - tháng 11 | 2020 KIẾN TẠO THẤU HIỂU SỰ TOÁN HỌC KHÔNG KHÓ, QUAN SÁCH VÀ TIẾNG ANH HIỂU VỀ SƯ PHẠM THEO MỘT SÁNG TẠO TRỌNG LÀ CÁCH XÂY DỰNG CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁCH ĐƠN GIẢN NIỀM TIN MỘT CUỘC ĐỜI Nội san Dạy học | Day-hoc.org More

Read the publication