Kiên cường - Dạy và học số 32
Read

Kiên cường - Dạy và học số 32

by Anh-Duc Hoang

Số 32 - tháng 02| 2021 KIÊN CƯỜNG THỰC TẾ HỖN LOẠN XÂY DỰNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC THÔNG GIỚI THIỆU SÁCH: CỦA GIÁO DỤC CÁ PHỤC HỒI CHO GIÁO VIÊN QUA NAN ĐỀ ĐẠO “NHỮNG LÁ THƯ GỬI TÂN NHÂN HÓA ĐỂ THAY ĐỔI CẢ HỆ THỐNG ĐỨC BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC”, GIÁO DỤC FERNANDO M.... More

Read the publication