Dạy và học - Số 13, tháng 7, 2019 - Trải nghiệm
Read

Dạy và học - Số 13, tháng 7, 2019 - Trải nghiệm

by Anh-Duc Hoang

Số 13 - tháng 07 | 2019 TRẢI NGHIỆM 13 27 HỌC TẬP DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ HOẠT QUẢN LÝ MỘT LỚP HỌC KỸ THUẬT SỐ ĐỘNG CỦA NÃO BỘ NHƯ THẾ NÀO? NHƯ THẾ NÀO? 33 37 SỬ DỤNG FACEBOOK TRONG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC 3.0 – NƠI NGƯỜI HỌC TẠO RA TRẢI NGHIỆM CỦA RIÊNG MÌNH Nội... More

Read the publication