Trưởng thành - Dạy và Học số 26
Read

Trưởng thành - Dạy và Học số 26

by Anh-Duc Hoang

Số 26 - tháng 08 | 2020 TRƯỞNG THÀNH DẠY HỌC LÀ MỘT 8 BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP QUA TRẢI “HÃY GIỮ ÓC TÒ MÒ CỦA CON TRẺ DẠNG NGHỆ THUẬT TRUYỀN THÔNG VỮNG CHẮC CHO NGHIỆM VÀ VAI TRÒ SỐNG MÃI!” - SIR KEN ROBINSON TRÌNH DIỄN - TR 25 KHỦNG HOẢNG TRƯỜNG HỌC... More

Read the publication