Dạy và học - Số 16, tháng 10, 2019 - Giáo dục bền vững
Read

Dạy và học - Số 16, tháng 10, 2019 - Giáo dục bền vững

by Anh-Duc Hoang

Số 16 - tháng 10 | 2019 GIÁO DỤC BỀN VỮNG 06 13 ROBOTS ĐANG TRỞ THÀNH GIA SƯ, THẾ LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY VIẾT VÀ TẠI SAO NHƯNG AI CHẤM ĐIỂM CHÚNG? ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG? 18 30 ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH: TẠO ĐỘNG LỰC BA CÁCH HÌNH THÀNH CỘNG TÁC VÀ HỢP HỌC TẬP TÁC... More

Read the publication