Maasik355
Read

Maasik355

by Shlomi Batan

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪4‬‬ ‫למילוי ע"י המעסיק – רק לאחר הפסקת עבודה‬ ‫‪8‬‬ ‫מספר פקס‬ ‫טלפון קווי‬ ‫מספר תיק בב‪ .‬לאומי‬ ‫שם המעסיק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיקוד‬ ‫יישוב‬ ‫דירה‬ ‫כניסה‬ ‫מס' בית‬ ‫רחוב‬ ‫הנני מאשר כי גברת‬ ‫ס"ב‬ ‫ת‪ .‬זהות‬ ‫פרטי‬ ‫שם משפחה‬ ‫האם יש קרבה... More

Read the publication