Teaching Of Imaddadin Nasimi’s Works
Read

Teaching Of Imaddadin Nasimi’s Works

by Rahil Najafov

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ. 2019. №2 METODİKA İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının orta məktəbdə tədrisi Müəllif Elnarə Əliyeva Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi. Bakı, Azərbaycan. E-mail:... More

Read the publication