2008 O 1 Octubre Regula Procediento Obtención Certificación Extracción Recursos Específicos Con Técnicas De Mergullo
Read

2008 O 1 Octubre Regula Procediento Obtención Certificación Extracción Recursos Específicos Con Técnicas De Mergullo

by Vicente Varela Parapar

Nº 196 앫 Xoves, 9 de outubro de 2008 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 18.449 CONSELLERÍA DE PESCA E 3. Superar as probas médicas de aptitude ao mer- ASUNTOS MARÍTIMOS gullo profesional segundo o establecido no anexo IX da orde da Consellería de Pesca e Asuntos... More

Read the publication