εφημερίδα 2
Read

εφημερίδα 2

by Alex H Soulan

Η άμξινη ρηο γμώπηο Ερήπια εσημερίδα, πτξλικό έρξο 2018-2019 Τέμεμη, Απρίλιξο 2019 Β΄ ράνη Δημξρικξύ Στξλείξς Τέμεμηο ΑΥΑΨΑ – ΜΔΡΖ ΠΟΤ ΑΞΗΕΔΗ ΝΑ ΔΠΗ΢ΚΔΦΣΔΗ΢ ΟΗ ΚΑΛΟΗ ΜΑ΢ ΦΗΛΟΗ ΣΑ ΕΧΑ ΛΟΤΛΟΤΓΗΑ ΣΖ΢ ΑΝΟΗΞΖ΢ ΢ΣΑ ΥΝΑΡΗΑ ΣΟΤ ΞΔΝΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΔ΢ ΓΗΑ ΝΑ ΓΡΑΦΔΗ΢... More

Read the publication