Chebab Djazairi 25 06 2020
Read

Chebab Djazairi 25 06 2020

by chababjournal@gmail.com

16 03:46 »‫«تبديد أإموإل عمومية» و«سسوء إسستخدإم إلنفوذ‬،‫ل إلسسلطة‬Ó‫بتهمة سسوء إسستغ‬ : ‫آلفجر‬ ‫ؤضسع رئيسس بلدية سسيدي آلشسحمي تحت آلرقابة آلقضسائية‬ 13:04 16:53 :‫آلظهـر‬ ‫آلشسبـاب‬ ‫ حالة‬118 ‫مع تسسجيل‬ ‫وإفــق‬Ÿ‫ إ‬2020 ‫ جــوإن‬25 ‫ميسش‬ÿ‫إ‬... More

Read the publication