ორი წრეწირის ურთიერთმდებარეობა
Read

ორი წრეწირის ურთიერთმდებარეობა

by shorena giorgadze

მათემატიკური საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა დიფერენცირებული სწავლებით თემა:“ ორი წეწირის ურთიერთმდებარეობა“ More

Read the publication