ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 358
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 358

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2019 ÅÔÏÓ 30ï ÖÕËËÏ 358 € : 1,30 21Áõã.19 Αλλάζει ένα σύστημα προτού δοκιμαστεί στην πράξη για να διαπιστωθούν οι αδυναμίες του! Ôá ðÜíù êÜôù óôïí «ÊëåéóèÝíç» ÄéáôáñÜóóåôáé ç... More

Read the publication