ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 382
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 382

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2021 ÅÔÏÓ 32ï ÖÕËËÏ 382 € : 1,30 15Óåðô.21 ÁíÜðôõîç ôïõ ôüðïõ ãéá ðïëëïýò Þ ãéá ëßãïõò; Με επιστολή του στον Πρωθυπουργό το Κ.Σ. Αχλαδοχωρίου ζητά να παρέμβει για να μη μετατραπεί το... More

Read the publication